Conpex Israel

054-8787-899

conpex-cart-new
0
conpex-cart-new
0
Subtotal: 0.00

אין מוצרים בסל הקניות.

conpex-cart-new
0
conpex-cart-new
0
Subtotal: 0.00

אין מוצרים בסל הקניות.

קונפקס ישראל - ערכות תאורה ניידות בטכנולוגיית לד חדשנית

הוראות שימוש ובטיחות למוצרי קונפקס ישראל

סנכרון השלט עם ערכת התאורה – יש לחבר את ערכת התאורה למקור המתח ולא להדליק את המנורה. מיד לאחר מכן יש ללחוץ במקביל למספר שניות על שני כפתורי הSPEED (-/+) בשלט הרחוק- עד להבהוב של המנורה. לאחר מכן ערכת התאורה תהיה מסונכרנת עם השלט הספציפי שאיתו בוצעה הפעולה.

חיבור ערכות התאורה של קונפקס ישראל יהיה למקור מתח 12 וולט מיוצב בלבד (בוסטר\מתנע לרכב יכול לגרום לנזק למערכת). אין לחבר את ערכות התאורה ישירות לבוסטר\מתנע לרכב, לתקע חשמל או למקור אנרגיה אחר שאינו 12 וולט מיוצב.

הפעלה רציפה של ספקי הכוח וערכות התאורה של קונפקס ישראל- תהיה לכל היותר עד 12 שעות. בסיום השימוש יש לנקות, לייבש ולקפל את הערכות לתוך תיק נשיאה הייעודי שלהן. אין להשאיר את ערכות התאורה פתוחות מחוץ למבנה סגור למעט בזמן השימוש. אין להשתמש בערכות התאורה, בספקי הכוח ובכבלים המאריכים מעל לטמפרטורה של 40 מעלות צלסיוס.

ספקי הכוח שנמכרים באתר מיועדים להמיר מקור מתח 220 וולט (מתח החשמל בישראל) למתח 12 וולט ומיועדים לשימוש עבור מוצרי קונפקס בלבד.

אין לחבר את ערכת התאורה מדגם 180 לספק הכוח של דגם 360 ולהיפך.

השימוש בחצובה יהיה כאשר היא פתוחה ברגליה עד הסוף בלבד. בעת פתיחה/קיפול החצובה יש לנקוט משנה זהירות ולהיזהר שהאצבעות לא יתפסו בחריצים של החצובה. בעת השימוש בחצובה חובה להשתמש בנעצים או בשקי החול כאשר הם מלאים לייצוב החצובה. בשימוש בשקי החול יש למלא אותם במלואם ולהניח שק על כל רגל בחצובה. אין להשתמש בחצובה ללא נעצים או שלושה שקי החול.  

אין לעשות שינויים בחיווט של מוצרי קונפקס. אין לחווט מחדש או לאלתר חיבור למקור מתח אחר עבור מוצרי קונפקס.
אין לחבר את הבקר של המנורה (led controller) ישירות לספק הכוח או למקור מתח אחר, אלא רק לכבל 5 מטר הקיים בערכה – החיבור למקור הכוח יהיה מקצה הכבל הארוך בלבד.

במידה והנורה בדגם 180 נחשפת למים – יש לייצב את בסיס הנורה בזווית מתאימה כך שיוכלו להתנקז מים שהצטברו בבסיס הנורה. אין להשתמש בחיבורים/כבלים אחרים למעט המוצרים שמצויים בערכת התאורה או כאלה שנמכרים כאביזרים משלימים באתר קונפקס ישראל.

ערכות התאורה של קונפקס ישראל עמידות למים ואבק בתקן  IP43. עם זאת אין לאפשר מגע של מים או נוזלים אחרים לנקודות החיבור של ערכת התאורה עם ספק הכוח שמחובר לחשמל, לחיבור של ערכת התאורה עם הכבל המאריך או לכל חיבור עם מקור כוח אחר. למען הסר ספק, ספקי הכוח והכבל המאריך שנמכרים באתר- אינם עמידים למים ואין לחשוף אותם למים בשום צורה.

אין לטלטל / להטיח באדמה או בעצמים אחרים את המוצרים והאביזרים הנלווים של קונפקס ישראל. יש לנהוג בזהירות ובעדינות בעת ההתקנה. יש לשים לב לא למתוח או לקרוע את הכבלים או החוטים של ערכות התאורה והמנורות.

אין לתלות שום חפץ על החצובה / מוט התאורה או המנורות של קונפקס ישראל. השימוש במנורות קונפקס יהיה למטרות תאורה בלבד ואין להשתמש בהם למטרה אחרת או להרכיבם באופן אחר שלא בהתאם לייעודם.

ערכות התאורה של קונפקס ישראל מיועדות לשטחים פתוחים. על ספקי הכוח להיות במקום מוגן ממים שמאוורר היטב. לאחר הפעלתם, ספקי הכוח יכולים להתחמם באופן סביר בהתאם לשימוש – במקרה כזה יש לתת להם להתקרר ובכל מקרה יש להרחיקם מחפצים דליקים ואין להפעילם בתוך מבנה סגור ללא השגחה.

לפני השימוש בערכות התאורה של קונפקס ישראל- יש לוודא שהחצובה או עמוד התאורה מיוצבים ומקובעים לאדמה או לרצפה. לפני השימוש יש לוודא שאין כל סכנת נפילה. קיבוע מוט התאורה המתכתי (דגם 360) יעשה באמצעות קיבוע במתקן חצובה יציב ומתאים או באמצעות יתד המתכת הנמצא בערכה. את יתד המתכת יש לקבע באדמה ככל האפשר עד ליציבות מלאה של ערכת התאורה. פתיחת המוט תיעשה על ידי סיבוב כל חולייה במוט עד לקיבוע חזק של כל חלק. יש להתחשב בגורמי טבע כמו רוח, גשם ובוץ שיכולים להשפיע על יציבות מתקן הקיבוע של דגם 360 והמוט הטלסקופי, במידה ויש כאלה- אין להשתמש ביתד הקיבוע ובמוט הטלסקופי של דגם קונפקס 360. אם מוט התאורה של דגם קונפקס 360 מתנדנד מעט  או נוטה מעט לצד מסוים- אין לפתוח אותו עד הסוף או לקבע את חלקיו עד הסוף אלא רק עד האמצע של כל חלק במוט המתכת.

אין לקבע את המוצרים בהטיה או שלא בזווית ישרה לאדמה. על המשתמש חלה האחריות לצפות מראש מצב שבו עמוד התאורה יכול להתנדנד או ליפול ולדאוג לשימוש נכון ובטיחותי של מתקן התאורה בהתאם לתנאים הקיימים בנקודת השימוש.

כאשר הנך רוכש מוצר כאביזר נלווה למוצר אחר, מוטלת עלייך האחריות הבלעדית לבחון את התאמת המוצר הנלווה למוצר הראשי.

השימוש במוצרי קונפקס באחריות המשתמש בלבד ועל המשתמש בלבד מוטלת האחריות לוודא שהסביבה שבה המוצרים פועלים היא סביבה בטיחותית- לאדם, לרכוש ולסביבה.

על המשתמש לוודא שסביבת העבודה של המוצרים נטולת סיכוני התלקחות, איננה גורמת לסנוור או לזיהום אור – לאדם, לחי ולצומח. בסיום השימוש – יש לנתק את המוצרים ממקור האנרגיה ולהשאירם מחוץ לאריזה על מנת שיוכלו להתקרר במידה והתחממו.

יש לדאוג לתחזוקה סבירה של מוצרי קונפקס ישראל ומכלול החלקים שלהם- ניקוי, ייבוש, אחסון בסביבה יבשה.

Shopping Cart
גלילה למעלה